Detail nahrávky

Bohoslužby Slova života Pardubice

Daniel Pech

Ježíš nechodí pozdě

Daniel Pech

Bůh má pro naplnění svých zaslíbení své načasování, zároveň se mu při tom učíme důvěřovat. On je věrný a v naplnění svých zaslíbení neselhává. Příklady z Bible (Vzkříšení Lazara, Josef Egyptský aj.) i z vlastního života.

  Stáhnout 

17.4.2022