Detail nahrávky

Bohoslužby Slova života Pardubice

Marie Dusilová

Ježíši, ty jsi můj Pán

Marie Dusilová

Jsi účastníkem krevní smlouvy a byla ti dána drahá a vzácná zaslíbení, abys skrze ně utekl od zkázy, která je ve světě v žádostivosti. Poznej a vyznávej, co ti bylo darováno v Kristu Ježíši. Život a smrt je v moci jazyka.

  Stáhnout 

3.10.2021